Administrasjon – Skoleeier uten integrasjon

Avsnittene nedenfor gjelder for kommuner uten integrasjon med skoleadministrativt system. Hvis dere har integrasjon, gå til «Administrasjon – skoleeier med integrasjon».

Ny kommune på Engage – Steg for steg

Når en kommune er ny på Conexus Engage må både skoleeier- og skoleadministrator utføre noen oppgaver før lærerne kan bruke løsningen.

Oppstartsprosessen vil variere basert på om dere har integrasjon med skoleadministrativt system eller ikke. Avsnittene nedenfor gjelder for kommuner uten integrasjon.

 

Logg deg inn på https://engage-no.conexus.net/ med Feide eller ditt personlige brukernavn og passord.

 

Før skolene kan starte registrering må:

  1. du gi deg selv tilgang til «Administrasjon» på den enkelte skole|topic=Hvordan gi skoleeier tilgang til enkeltskoler

  2. du opprette skoleadministrator for hver skole|topic=Hvordan opprette en skoleadministrator

  3. du velge hvilket innhold skolene skal ha tilgang til.|topic=Hvordan velge innhold

  4. du sende påloggingsinformasjon|topic=Hvordan sende påloggingsinformasjon til skoleadministrator til skoleadministratorene

  5. skoleadministratorene opprette brukere for de ansatte på skolen

  6. skoleadministratorene opprette skolens grupper/klasser pr. trinn

  7. elevene legges inn

  8. skoleadministratorene sende påloggingsinformasjon til de ansatte

 

Det er viktig å lage en plan for hvordan Conexus Engage skal implementeres. Planen burde inneholde et informasjonsmøte om hva Conexus Engage er. Dette møtet kan i utgangpunktet holdes for skolelederne, som deretter arrangerer informasjonsmøte for lærerne. Det anbefales at disse møtene holdes før punkt 4 og 8 utføres.

 

Etter oppstart

 

Når lærerne er i gang med resultatregistrering kan du som skoleeier:

  • se status under menyvalget

  • ta ut rapporter under menyvalget

og bekreft slettingen