Hvordan opprette en ansatt som bruker

Både lærere og ansatte i skoleledelsen må opprettes som brukere i Conexus Engage. Hvis du skal opprette mange ansatte kan det være tidsbesparende å importere disse via en semikolonseparert liste i stedet for å legge inn en og en manuelt. Les mer under «Hvordan importere ansatte som brukere».

 

Du må ta stilling til hva en bruker skal ha tilgang til. Vi anbefaler følgende oppsett:

  • ” Administrasjon” gir tilgang til å opprette, endre og slette brukere. Det innebærer et stort ansvar. Det anbefales at det kun er dedikerte personer som har tilgang til denne modulen.

** Merk at en lærer kan ha tilgang til enten alle elevene på hele skolen eller elever knyttet til et bestemt trinn eller en bestemt klasse.

 

  1. Klikk på

 Trykk på ansatte og følgende bilde kommer frem:

2. Klikk på

3. Fyll inn opplysninger om den ansatte i boksen som dukker opp.

 

 4. klikk på

 Tips: Som brukernavn kan du bruke e-postadressen til den ansatte.