Tildeling av prøve på annet trinn enn der eleven går

Ønsker du å tildele høyere eller lavere trinnprøver til enkeltelever eller hele læringsgrupper, gjøres      

dette ved å trykke på ønsket trinnprøve.

En elev kan få tildelt flere prøver samtidig.