Hvordan velge innhold.

I Conexus Engage kan hver enkelt kommune eller skole velge hvilket innhold som skal være tilgjengelig for lærerne.

Innhold som er gratis vil bli synlig i Conexus Engage umiddelbart.

Hvis du velger innhold som har en prislapp, markert med , er dette uforpliktende inntil du inngår en avtale med ansvarlig leverandør. Du vil bli kontaktet av Conexus eller ekstern leverandør.

Hvis du velger å fjerne en innholdskomponent vil skoler som har registrerte resultater på denne fortsatt se disse resultatene, men de vil ikke kunne registrere nye resultater.

 

  1. Klikk på

  1. Klikk på «Velg innhold»

Hvis du er en skoleeieradministrator kan du administrere innhold for alle skolene i kommunen, er du en skoleadministrator kan du administrere innhold for din skole.

Innhold markert med  eller er innhold som er tilgjengelig på skolen.

Gratis innhold som ikke er tilgjengelig kan du legge til ved å klikke på .

 

Innhold med en prislapp må bestilles. Informasjon om hvordan du bestiller finner du ved å klikke på «Les mer» eller på .

Hvordan fjerne innhold?

Ønsker du å fjerne tilgang til en innholdskomponent, klikk på .