Status – Skoleeier

Du kan følge med på status for innregistrerte resultater i Conexus Engage.

•Klikk på  i menylinjen øverst på siden.

 

Bildet som vises vil inneholde alle prøvene som er startet. For eksempel slik:

Klikk på den prøven du ønsker å se statusen til. Eksempelvis Multi 2.trinn. Bildet under viser antall elever som skal kartlegges eller vurderes, hvor mange som er påbegynt, ikke påbegynt og hvor mange som er ferdigregistrert.