Hvordan opprette grupper/klasser

  1. Klikk på

2. Klikk på  i menyen til venstre

3. Klikk på

4. Fyll inn gruppenavn og trinn * i boksen som dukker opp

5. Klikk på