Oppstartsprosessen – Steg for steg

Gå til http://conexus.net/nb/engage/ Logg deg inn med ditt personlige brukernavn og passord.

 

Hvis du har blitt tildelt administrasjonsrettigheter til Conexus Engage, men ønsker å delegere dette til noen andre på skolen kan du opprette ny bruker med tilgang til” Administrasjon”. Se «Hvordan opprette er ansatt som bruker».

 

Før lærerne kan starte registrering må*:

  1. du opprette brukere for de ansatte  på skolen

  2. du opprette skolens grupper pr. trinn

  3. elevene legges inn

  4. du sende påloggingsinformasjon til de ansatte

  5. velge innhold som skal være tilgjengelig i Conexus Engage

Det er viktig å lage en plan for hvordan Conexus Engage skal innføres. Planen burde inneholde et informasjonsmøte for lærerne om hva Conexus Engage er. Det anbefales at dette møtet holdes før punkt 4 utføres.

 

  • Hvis Conexus Engage er satt opp med integrasjon mot skoleadministrativt system, vil punktene 1,2 og 3 utgå.

 

 

Etter oppstart

 

Når lærerne er i gang med resultatregistrering kan:

•du se status ved å klikke på symbolet

•du ta ut rapporter ved å klikke på