Administrasjon – Skoleeier – Nytt skoleår

Skoler uten integrasjon
Det planlegges å åpne opp for klargjøring av nytt skoleår for skoler uten integrasjon med skoleadministrativt system i siste halvdel av juni.

Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon.


Skoler med integrasjon
For skoler med integrasjon vil Conexus utføre klargjøringen fortløpende.

Administrasjonsbrukere på skoleeiernivå vil i mai motta en e-post med informasjon om nytt skolår. Det er viktig at denne e-posten besvares tilbake med den informasjonen Conexus etterspør.

 

Les mer i de neste sidene.