Hvordan importere elever

Hvis du ikke har opprettet skolens grupper må du gjøre det før du importerer elever.

 

Hvis du har tilgang til et administrativt system hvor du kan ta ut en liste over elever kan det være et godt utgangspunkt for importen.

 

  1. Klikk på

2. Velg trinn i menyen til venstre

3. Klikk på

 Følgende bilde dukker opp:

4. Velg gruppe

5. Skriv eller lim inn en semikolonseparert liste. Se eksempel nedenfor.

6. klikk på

Rekkefølgen på feltene i listen er viktig. Den må være som følger:

 

 Fornavn; Etternavn;Kjønn;fødselsnummer;SNO;Fødslesdato;EksternID**;

 

* Fornavn; Etternavn;Kjønn;fødselsnummer; er obligatoriske felter.

**EksternID kan brukes hvis dere ved et senere tidspunkt ønsker at VOKAL integreres med skolens elevadministrative system.

 

Eksempel på en semikolonseparert liste:

Pia;Jensen;jente;nei;12.03.1999;;12039944404
Anders;Holt;gutt;nei;13.10.1999;;13109927941
Ali;Kumar;gutt;ja;23.04.1999;;23049987603

Eksempelet over inneholder ikke ekstern id. En linje med ekstern id kan for

eksempel se slik ut: Pia;Jensen;jente;nei;12.03.1999;2385464;12039944404

Når du har klikket på   og listen ikke inneholder feil, vises følgende bilde:

7.

Hvis listen er feilfri, klikk på

 

Hva gjør du hvis listen inneholder feil?

 

Hvis listen inneholder feil, blir feltet med feil markert med en rød ramme. Du har 2 muligheter til å rette feilen:

Klikk på   og rett opp feilen i den opprinnelige listen du skrev/limte inn