Fagbokforlaget Kartleggeren

Dersom din skole bruker Fagbokforlagets Kartleggeren er det mulig å overføre resultater fra Kartleggeren til Conexus Engage. Det gjøres på følgende måte:

For å hente resultater fra Kartleggeren inn til Conexus Engage, må du først eksportere resultatene fra Kartleggerens lærermodul

Når det er gjort, gjør du følgende:

  1. Klikk på

2. Velg ”Kartleggeren” under menyvalget ”Hent eksterne data”

3. klikk på

Henting av resultater kan ta litt tid. Vennligst vent så lenge bildet ser slik ut:

Når resultatene er hentet ser det slik ut:

4. klikk på

for å knytte resultatene fra kartelggeren mot rikitg elev i Engage.

 

Knytte resultater til riktige elever

 

I skjermbildet nedenfor skal du som skoleadministrator

  1. godkjenne riktig knytning mellom resultat og elev

  2. og fullføre overføringen.

Det er viktig at du scroller deg gjennom hele listen, og behandler alle elevradene. Skulle det vær elever som mangler tilknytning klikker du på det aktuelle navnet og denne boksen kommer frem:

Klikk på

øverst i skjermbildet.

Følgende dialogvindu vises:

Klikk OK i dialogvinduet for å starte knytningen mellom elevenes resultater fra Kartleggeren til elevene i Conexus Engage.

Ikonet   kommer til syne på elevradene hvor overføring av resultatene fra Kartleggeren er fullført.

Resultatene fra Kartleggeren er nå synlige på elevene i Conexus Engage, hvor overføringen er fullført.