ORF og ESBA fra NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og sosiale kompetanse.

ORF – Kartlegging av leseutvikling

ORF (Oral Reading Fluency): Kartlegging av leseutvikling 2.-5. trinn er tilgjengelig for alle grunnskoler i Norge som er tilknyttet Conexus Engage.

Hovedhensikten med kartleggingsverktøyet er å fange opp barn som viser tidlige tegn på lesevansker slik at de systematisk kan følges opp med tilpasset støtte.

Les mer om ORF på nubu.no eller se opptak av vårt webinar "Kartlegging av leseutvikling i Conexus Engage ved bruk av ORF".

NUBU har laget flere nyttige veiledningsvideoer som det kan være nyttig å ta en titt på.

ESBA – Kartlegging av sosial fungering

Kartleggingsverktøyet er utviklet for vurdering av elevenes prososiale atferd og sosiale ferdigheter og er tilgjengelig for alle grunnskoler i Norge som er tilknyttet Conexus Engange.

Kartleggingsverktøyet Elementary Social Behavior Assessment (ESBA) er utviklet for vurdering av elevenes prososiale atferd og sosiale ferdigheter i 1.- 6.trinn som kan ha betydning for deres forhold til medelever og læring. ESBA er validert og tilpasset for norske elever (Arnesen, Smolkowski, Ogden, & Melby-Lervåg, 2017).

Les mer om ESBA på nubu.no.