Alle Teller! - digital versjon

Det er nå mulig å få resultatene fra den digitale Alle Teller! inn i Engage. Husk at det kreves Feide-pålogging med “Nye Feide” for dette.

 

*NB! sørg for at det er skolens organissasjonsnummer som er registrert i Alle Teller! Dette må være rikitg for at data kan sendes over

For få tilgang til dette, må følgende gjøres:

 1. kjøp tilgang til Alle Teller! - integrasjon her

 2. når dere har fått bekreftelse på at dere er satt opp

 3. slå på overføring av resultater i Alle Teller!

  1. Logg inn i lærermodulen i Alle Teller! Her finner du hvor du slår på funksjonaliteten for at resultatene automatisk overføres til Conexus Engage.

Når dette er gjort, vil alle fremtidige testgjennomføringer overføres til Engage. Hvis resultater må ettersendes, ta kontakt med support@alleteller.no og be de sende det til Engage.

Følgende endringer i Alle Teller! fra desember 2022:

 1. Vi lagrer organisasjonsnummer og fødselsnummer når elever logger på

 2. På testsiden er det nå en ny knapp lærerne kan trykke på for å avslutte prøven for alle sammen

 3. Når denne knappen trykkes på sendes det også data til Conexus for de elevene vi har fødselsnummer/orgnummer

 4. Tidligere listet vi bare ut elever som har startet, nå lister vi ut alle i gruppen med info om de har startet eller ikke

 5. Når de klikker på knappen får de beskjed om at elevene blir ferdige med prøven og at det sendes data til Conexus om det er aktivert (om organisasjonen ikke har Conexus vises ikke den meldingen)

 

Når dette er gjort, så vil resultatene overføres automatisk, kort tid etter at elevene har levert inn prøven(e) i Alle Teller!

 • Det er lagt opp til følgende gjennomføringsperioder:    

  • Høst: 01.08-31.12

  • Vår: 01.01-31.07

   Tar en elev den samme prøven, på samme nivå innenfor samme periode (f.eks. Høst), flere ganger, så er det den siste gjennomføringen som blir liggende i Engage. Alle disse resultatene blir liggende på eleven, så lenge eleven er i Engage. Når eleven slutter på skolen, blir det laget PDF som kan lastes ned,  eller sendt til arkiv, for de som har dette. Dette er standard funksjonalitet i Engage