Engage Oppfølging

Systematiserer elevoppfølgingen gjennom hele grunnskoleløpet

Conexus Engage Oppfølging er et verktøy for kommuner og skoler hvor hensikten er å holde oversikt over tiltak knyttet til enkeltelever. Med koblingen til Conexus Engage tilrettelegger Oppfølging for både innsikt og tiltak i elevoppfølgingen.

Conexus Engage Oppfølging hjelper deg som lærer med…

  • forenkling og systematisering av arbeidet med elevoppfølging gjennom hele grunnskoleløpet

  • å automatisk fange opp elever som er under bekymringsgrenser eller har høyt fravær.

  • å «rydde pulten» for sensitiv informasjon om eleven gjennom at notater og observasjoner lagres digitalt på høyeste sikkerhetsnivå.

  • å få bedre oversikt over elevens helhetssituasjon som kartlegginger, observasjoner i skolehverdagen, foreldrenes involvering, elevens innspill fra elevsamtaler og utviklingssamtaler 

  • å skrive notater for undersøkelser og tiltak i henhold til  § 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

  • å koble foreldrene tettere på elevoppfølgingen.

Lettere å følge opp elever i overgangssituasjoner

I Conexus Engage Oppfølging er det planlagt at hver elev skal ha sin egen logg, som følger eleven gjennom hele grunnskoleløpet. På denne måten kan vi være med på å sikre gode overganger, for eksempel når eleven flytter og starter på en ny skole, eller når en klasse får ny kontaktlærer.

Verktøyet skal også kunne effektivisere oppfølgingsarbeidet til lærerne ved at man raskt og enkelt kan notere ned observasjoner, når de oppstår.

Engage Oppfølging strukturerer målrettet oppfølging av hver enkelt elev, på en slik måte at det oppleves effektivt og gir en merverdi til elever, foresatte, lærere og skoleleder.

Se https://help.conexus.no/engage/nb-NO/vgo/nethelp/#!Documents/oppflgingsloggen.html for info om Oppfølgingsloggen for VGS.

🕑 Recently updated

Du får se de fem sist oppdaterte sidene du og teamet ditt oppretter.