Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Etter innlogging vises startsiden til Conexus Engage.
Den varierer ut i fra hvilke tilganger du har blitt tildelt. Bildet under viser hvordan siden ser ut for en lærer.

 

...

 

Endre passord

Klikk på

...

, tannhjulet øverst til høyre i løsningen.

...

Dette bildet vises:

...

  1. Fyll inn gammelt passord, og ønsket nytt passord.
    Passordet må bestå av minst åtte tegn og innholde både tall, små og store bokstaver.

  2. Klikk på

    .

  3. Passordet ditt er nå oppdatert.