Conexus Engage

Hva er Conexus Engage

Legger til rette for tilpasset undervisning 

Conexus Engage samler inn data om den enkelte elev fra kartleggingsprøver, kartleggingsverktøy og vurderinger. Data blir organisert og presentert visuelt for å hjelpe lærere med å gruppere og engasjere elevene.

Læreren får et overblikk over hele prosessen, og tilgang på lett tilgjengelig læringsinnhold fra den samme plattformen, så de kan tilpasse undervisningen etter individuelle behov hos elevene.

Conexus Engage tar vare på elevprogresjon i grunnleggende ferdigheter og de forskjellige skolefagene. Elevenes utvikling over måneder og år er lett tilgjengelig, og gjør det enklere å sette opp læringsmål for elevene og foreldrene deres.

Informasjonen brukes ikke bare på individuelle elever, men også til å vurdere progresjonen til grupper og skoler på aggregert nivå. For skoleledere er Conexus Engage et effektivt verktøy til å få bedre utnyttelse av kvalitetssikrede vurderinger, prøver og kartleggingsprøver.

 

Felles arbeidsmetode

  • støtter skolene i å utvikle en lærende praksis

  • fremme læring, trivsel og gode resultater for alle elever

  • reflektere over og videreutvikle skolens samlede kapasitet på vurdering

Vurdering for læring

  • bruk av resultater fra kartleggingsprøver og vurderingsverktøy har høy nytteverdi i oppfølging av elevene

  • bedre oversikt over og innblikk i elevenes og klassens kompetansenivå.

Samler vurdering og kartlegging i en løsning

  • sammenstilte resultatene fra kartleggingsprøver og vurderingsverktøy

  • alle lærere i din virksomhet jobber med vurdering og kartlegging

  • bedre oppfølging av gjennomføring og analysere aggregerte vurderingsresultater

 

Conexus Engage personvernerklæring