Rapporter - Skole

For å ta ut rapporter for de ulike kartleggingene og vurderingene klikk på  i menylinjen øverst på siden.

Bildet under lister de ulike kartleggingene/vurderingene som du kan få opp rapporter på.

NB! Resultater som registreres i Conexus Engage vil ikke bli tilgjengelig under menyvalget Rapporter før dagen etter at registreringen er utført. Dette gjelder også resultater for Nasjonale prøver. De blir tilgjengelige dagen etter at skoleadministrator har ferdigstilt knytningen mellom resultater fra PAS og elever i Conexus Engage


Klikk på kartleggingen du ønsker å se rapport for. Deretter klikker du videre på trinnet det gjelder.

Ved for eksempel å klikke på Leseferdighet 2.trinn får du opp dette bildet:

 

Rapporten du kommer direkte til viser hele prøven i frekvens.

For å endre rapportvisningen bruker du de ulike menyene i fanen;