Startsiden

 

Startsiden gjelder kun for brukere logget på som en skolebruker, ikke som skoleeier

 

Startsiden i Conexus Engage for lærer ligger under menypunktet Kartlegging og gir deg rask tilgang til å utføre dine gjøremål:

 1. Trinn
  Når du klikker på et trinn vises en side med oversikt over alle kartleggingsprøver og kartleggingsverktøy, Mine favoritter, Siste aktiviteter med innhold knyttet til det valgte trinnet. Området for Historiske data er også tilgjengelig.

 2. Elevrapport
  Elevrapporter kan enkelt lages i Word eller PDF-format ved valg av klasse/elever og ønskede kartleggingsprøver/kartleggingsverktøy med visningstyper som hele skjemaet, søylegraf osv.

 3. Søk etter elev
  Søk etter elev om du ønsker å se elevens oversiktside med status og resultater for tildelte kartleggingsprøver og kartleggingsverktøy. På oversiktsiden kan du også legge til kartleggingsprøve utenfor rapportering som eleven skal gjennomføre.

 4. Historiske data
  Du kan se eller registrere status og resultater for kartleggingsprøver eller kartleggingsvektøy for tidligere skoleår.

 5. Enkel navigasjon

  1. Siste aktiviteter
   Kartleggingsprøver eller kartleggingsverktøy du sist jobbet med legger seg i dette området på startsiden. Gir deg rask tilgang til videre arbeid med de samme kartleggingsprøvene og kartleggingsverktøyene.

  2. Siste elever
   De siste eleven du har registrert data for vises i området. Gir deg rask tilgang til videre arbeid med elevne.

  3. Mine favoritter
   Favoriserte kartleggingsprøver eller kartleggingsverktøy vises i området. Det gjøres ved å klikke på stjerne-ikonet foran en kartleggingsprøve eller kartleggingsverktøy andre steder i Engage.