Roller og rettigheter i systemet

 

For å kunne benytte deg av Conexus Engage må du ha et brukernavn med tilhørende passord, eventuelt kan du bruke ditt Feide-brukernavn. Som bruker er du enten tilknyttet skoleeier eller en skole.

Conexus Engage er modulbasert. En bruker må gis tilgang til en eller flere moduler, avhengig av behov. Her ser du hvilke moduler de to brukertypene kan gis tilgang til.

Bruker

Resultatregistrering
(full eller begrenset tilgang)

Rapporter og status

Administrasjon*

- tilknyttet skoleeier

 

X

X

- tilknyttet en skole

X

X

X

Vi anbefaler følgende oppsett:

Bruker

Resultatregistrering

(full eller begresnet tilgang)

Rapporter og status

Administrasjon*

- tilknyttet skoleeier

 

 

 

Skoleeieradministrator

 

X

X

Øvrige skoleeierbrukere

 

X

 

- tilknyttet en skole

 

 

 

Skoleadministrator

X

X

X

Skoleledelsen

(X)

X

(X)

Lærere

X

(X)

 

* ”Administrasjon” gir tilgang til å opprette, endre og slette brukere. Det innebærer et stort ansvar. Det anbefales at det kun er dedikerte personer som har tilgang til denne modulen.