Administrasjon - Skoleeier med integrasjon

 

Hvordan opprette bruker på skoleeiernivå

 

Du har mulighet til å opprette flere brukere på skoleeiernivå. Dette kan være personer som skal ha administrasjonsrettigheter, eller personer som ikke har behov for administrasjonsrettigheter, men som trenger tilgang til status og rapporter.

 

 1. Klikk på

 2. Klikk på

 

Følgende bilde dukker opp:

 

 

 

 1. Klikk

 2. Fyll inn informasjon og angi tilgang i vinduet som dukker opp

 

 

Marker alternativet “Tillat Conexus Engage passord (alternativ pålogging hvis brukeren ikke har Feide-id) dersom brukeren skal kunne logge på med definert Conexus Engage brukernavn og passord.

Klikk

 

Skoletilgang

Se «Hvordan gi skoleeier tilgang til enkeltskoler». <LENKE>

 

Hvordan gi skoleeier tilgang til enkeltskoler

Det er ikke nødvendig å gi alle brukere på skoleeiernivå tilgang til enkeltskoler, men kan gis til brukere som har:

 • ansvar for å hjelpe skolene med administrasjon av Engage.

 • ansvar for brukerstøtte til skolene.

 

 1. Klikk på

 2. Klikk på

 

Følgende bilde dukker opp:

 

 

 

 

 1. Klikk den brukeren du vil gi skoletilgang til.

 2. Klikk på

 

Marker hvilke tilganger brukeren skal ha til den enkelte skole og klikk på

 

Administrasjon

Brukere med denne tilgangen er de som skal ha ansvar for:

 • Administrasjon av ansatte, klasser og elever

 • Klargjøring av nytt skoleår

 • Importere eksterne data som f.eks. resultater for Nasjonale prøver

 • Legge til eller fjerne innholdskomponenter

Administratorer burde sette seg godt inn i hvordan Engage fungerer og være den som kan hjelpe andre brukere.

 

Rapporter og status

Brukere med denne tilgangen ser menyvalgene «Rapporter» og «Status». Rapporter er rapporter som viser aggregerte tall på klass, skole og kommunenivå. Ikke informasjon på elevnivå. Status viser en oversikt over hvor mange «resultater» det er registrert pr. klasse på de ulike innholdskomponentene.

 

Resultatregistrering

Brukere med denne tilgangen ser menyvalget «Kartlegging». Under Kartlegging registrerer og ser man informasjon om den enkelte elev. Dere kan velge om tilgangen skal gjelde ett eller flere trinn.

 

Hvordan angi hvem som skal være skoleadministrator

 

For å angi hvem som skal være skoleadministrator må du ha tilgang til den enkelte skole i Engage, ikke bare kommunenivå. For å vite om du har denne tilgangen må du se etter en nedtrekksliste øverst i høyre hjørne i Engage.

 

Klikke på pilen og du får en liste med skolene i din kommune.

 1. Velg skole

 2. Klikk på

 3. Deretter

 

 

Klikk på navnet til den ansatte du vil gi administrasjonsrettigheter til 

Hvordan sende påloggingsinformasjon til skoleadministrator

 

Du kan sende påloggingsinformasjon til en eller flere skoleadministratorer samtidig.

 1. Stå i bildet med oversikt over alle skoleadministratorene.

 2. Marker den eller de skoleadministratorene du ønsker å sende brukernavn og passord til ved å klikke i

 3. Klikk på

  , og skoleadministratorene vil motta sitt brukernavn og passord per e-post.

 

Det anbefales at påloggingsinformasjon ikke sendes ut før skolene er informert om igangsetting av Conexus Engage og hva Conexus Engage er.

 

E-posten skoleadministratoren mottar ser slik ut hvis dere ikke bruker Feide:

 

E-posten skoleadministratoren mottar ser slik ut hvis dere bruker Feide:

 

 

Skoleadministrator når kommunen har integrasjon

Hvis din kommune er nye på Conexus Engage og har integrasjon mellom Conexus Engage og skoleadministrativt system, eller om dere har brukt Conexus Engage uten integrasjon og nå går over til integrasjon, kan det hende du som skoleeieradministrator må angi hvilke ansatte i Conexus Engage som skal fungere som skoleadministratorer.

Som skoleeieradministrator har du tilgang til å velge de enkelte skolene i en nedtrekksliste øverst i Conexus Engage. Skulle du ikke ha denne tilgangen kan du ta kontakt med Conexus på support@conexus.no slik at denne tilgangen blir gitt.

Slik gjør du:

Velg en skole i nedtrekkslisten

 

 

 

Da er du logget inn på skolen som skoleadministrator og kan angi rettigheter til ansatte på skolen. For at en ansatt skal være registrert som skoleadministrator må den ansatte har rettigheten «Administrasjon».

Klikk på

i hovedmenyen

Dette bildet dukker opp:

Klikk på de tog følgende kommer frem:

 

 

 

 

Velg den ansatte som skal være administrator

Dette bildet dukker opp:

 

 

 

 1. Marker «Administrasjon» og klikk på

 2. Gjenta 1. til 4. på alle skolene i kommunen.

Den enkelte skoleadministrator kan gi rettigheten «Administrasjon» til flere ansatte.

 

Hvordan velge innhold

I Conexus Engage kan hver enkelt kommune eller skole velge hvilket innhold som skal være tilgjengelig for lærerne.

Innhold som er gratis vil bli synlig i Conexus Engage umiddelbart.

Hvis du velger innhold som har en prislapp, markert med

, er dette uforpliktende inntil du inngår en avtale med ansvarlig leverandør. Du vil bli kontaktet av Conexus eller ekstern leverandør.

Hvis du velger å fjerne en innholdskomponent vil skoler som har registrerte resultater på denne fortsatt se disse resultatene, men de vil ikke kunne registrere nye resultater.

 

 1. Klikk på

 2. Klikk på «Velg innhold»

 

Hvis du er en skoleeieradministrator kan du administrere innhold for alle skolene i kommunen, er du en skoleadministrator kan du administrere innhold for din skole.

 

Innhold markert med

eller

er innhold som er tilgjengelig på skolen.

Gratis innhold som ikke er tilgjengelig kan du legge til ved å klikke på

.

 

Innhold med en prislapp må bestilles. Informasjon om hvordan du bestiller finner du ved å klikke på «Les mer» eller på

.

 

Hvordan fjerne innhold?

Ønsker du å fjerne tilgang til en innholdskomponent, klikk på

.