Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Logg deg inn på http://conexus.net/engage/ med ditt personlige brukernavn og passord.

Under Søk etter elev kan du finne en elev og se Elevens side med elevens resultater på kartleggingsprøver og kartleggingsverktøy. Dersom kommunen har integrasjon mot PAS vil i tillegg resultater fra Nasjonale prøver vises.

 1. På startsiden kan du raskt søke opp en elev ved å skrive elevens navn i feltet «Søk etter elev».

  eller
  du kan i hovedmenyen

  klikke på

  .
  Skriv inn elevens navn

 2. Resultatlisten vises


  Klikk på ønsket elev i resultatlisten for å vise elevens side.