Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hvis du velger å fjerne en innholdskomponent vil skoler som har registrerte resultater på denne fortsatt se disse resultatene, men de vil ikke kunne registrere nye resultater.

 

  1. Klikk på Admin.pngImage Removed

    image-20240229-123422.pngImage Added

2. Klikk på «Velg innhold»«Innhold»

Hvis du er en skoleeieradministrator kan du administrere innhold for alle skolene i kommunen, er du en skoleadministrator kan du administrere innhold for din skole.

...