Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hvorfor står det fortsatt «Ikke påbegynt» i elvelista når jeg går inn på Nasjonale prøver under menyvalget Kartlegging?

Image RemovedImage Added

Du har nok ikke fullført prosessen med å knytte resultatene til riktig elev. Gjør som beskrevet i det avsnittet. Det er viktig at du klikker på knappen   øverst i skjermbildet hvis resultat ikke er knyttet til resultat.

Hva med resultatene til de elevene som har sluttet? Telles de med i aggregerte rapporter?

 

Resultatene til de elevene som har sluttet blir importert til Conexus Engage, men dere får ikke knyttet de til elevene. Resultatet vil allikevel bli tatt med i de aggregerte resultatene under menyvalget Rapporter. Resultatet et tilknyttet skolen, ikke klassen slik alle de andre resultatene er.

Hvorfor skjer det ikke noe når jeg klikker på den orange pilen for å laste opp en fil?

Det viser seg at vi har problemer eldre versjoner av Internet Explorer. Du må benytte Internet Explorer 10.0 eller nyere, eller en annen nettleser f.eks. Chrome, Firefox etc.

Er det krav til hvilken nettleser jeg bruker?

Det viser seg at vi har problemer eldre versjoner av Internet Explorer. Du må benytte Internet Explorer 10.0 eller nyere, eller en annen nettleser f.eks. Chrome, Firefox etc.

Hvorfor ser jeg ikke tall for Nasjonale prøver under menyvalget «Rapporter»

Tallene i rapportdatabasen blir aggregert hver natt. Det betyr at du må vente til i morgen før du kan se på aggregerte tall.

Hvorfor får jeg feilmelding når jeg prøver å importere filen i Engage?

Det kan være mange grunner til at Conexus Engage, ikke vil akseptere filen du forsøker å laste opp. Her er noen forslag til hva som kan være årsaken.

 

  1. Du klikket på opplasting av f.eks. Engelsk når du egentlig ville importere resultater for Lesing.

•Løsning: Prøv på nytt. Det går helt sikkert bra denne gangen.

2. Du valgte feil fil.      

•Løsning: Prøv på nytt. Det går helt sikkert bra denne gangen.

3. Du har endret innholdet i filen fra PAS.

•Conexus Engage, sjekker innholdet i filen. F.eks. at organisasjonsnummeret stemmer, at kolonnene heter det de skal osv. Hvis noe av dette er endret eller feil, vil ikke Conexus Engage, godta filen.

•Løsning: Gå til PAS og eksporter resultatene på nytt. Prøv deretter å importere de(n) nye filen(e) til Conexus Engage..