Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Det er nå mulig å få resultatene fra den digitale Alle Teller! inn i Engage. Husk at det kreves Feide-pålogging med “Nye Feide” for dette.

...

Når dette er gjort, vil alle fremtidige testgjennomføringer overføres til Engage. Det vil IKKE være mulig å sende over historikkHvis resultater må ettersendes, ta kontakt med support@alleteller.no og be de sende det til Engage.

Følgende endringer i Alle Teller! fra desember 2022:

  1. Vi lagrer organisasjonsnummer og fødselsnummer når elever logger på

  2. På testsiden er det nå en ny knapp lærerne kan trykke på for å avslutte prøven for alle sammen

  3. Når denne knappen trykkes på sendes det også data til Conexus for de elevene vi har fødselsnummer/orgnummer

  4. Tidligere listet vi bare ut elever som har startet, nå lister vi ut alle i gruppen med info om de har startet eller ikke

  5. Når de klikker på knappen får de beskjed om at elevene blir ferdige med prøven og at det sendes data til Conexus om det er aktivert (om organisasjonen ikke har Conexus vises ikke den meldingen)

...