Skoleadministrator når kommunen har integrasjon

Hvis din kommune er nye på Conexus Engage og har integrasjon mellom Conexus Engage og skoleadministrativt system, eller om dere har brukt Conexus Engage uten integrasjon og nå går over til integrasjon, kan det hende du som skoleeieradministrator må angi hvilke ansatte i Conexus Engage som skal fungere som skoleadministratorer.

Som skoleeieradministrator har du tilgang til å velge de enkelte skolene i en nedtrekksliste øverst i Conexus Engage. Skulle du ikke ha denne tilgangen kan du ta kontakt med Conexus på support@conexus.no slik at denne tilgangen blir gitt.

Slik gjør du:

  1. Velg en skole i nedtrekkslisten

 Da er du logget inn på skolen som skoleadministrator og kan angi rettigheter til ansatte på skolen. For at en ansatt skal være registrert som skoleadministrator må den ansatte har rettigheten «Administrasjon».

2. Klikk på   i hovedmenyen

Dette bildet dukker opp:  Klikk på de tog følgende kommer frem:

3. Velg den ansatte som skal være administrator

Dette bildet dukker opp:

4. Marker «Administrasjon» og klikk på

5. Gjenta 1. til 4. på alle skolene i kommunen.

Den enkelte skoleadministrator kan gi rettigheten «Administrasjon» til flere ansatte.