• Pågår
 • Releasenotes - Engage Oppfølging - Uke 44 - 2022

   

   

   

  Hva er nytt?

  I denne oppdateringen er mye av arbeidet knyttet til møtereferatene. I tillegg har det blitt lagt til flere varslinger fra systemet, spesielt knyttet til manuell tildeling av tilganger. Koblingen mellom Engage og Engage oppfølging har blitt forsterket. Og sist men ikke minst har vi ryddet unna feilene oppdaget.

   

  Kobling mellom Engage og Engage Oppfølging:

  For kunder som har Engage Oppfølging, så har vi nå laget snarveier fra Engage, slik at dersom du i Engage for eksempel finner noe som kan være en faglig utfordring, så kan du gå rett til Engage Oppfølging for å registrere observasjonen. Dette er et viktig første skritt på veien mot at systemet kan automatisk varsle kontaktlærer dersom kartleggingsprøver viser ting som bør undersøkes nærmere.

   

  Oppdatering av møtereferater:

  Vi har den siste tiden fokusert mye på møtereferatene. I denne oppdateringen har det kommet en rikere teksteditor:

  Vi har også oppdatert det vi kaller statusen til møtene, slik at du raskt ser forskjell på de forskjellige møtene om en elev.

  Utløpte møter får også opp en påminnelse i møtereferatet om å enten fullføre møtet eller flytte møtedatoen.

  Verdt å merke seg her er også at når et møte er fullført vil du ikke lenger kunne redigere møtet. Dette fordi at man skal kunne ta ut PDF av møtet for å sende til sak-arkiv, og da ønsker vi ikke endringer i møtereferatet etterpå.

   

  Varslinger:

  Brukere som blir tildelt/får fjernet manuelle tilganger til en elev vil nå bli varslet om dette via notifikasjoner inne i løsningen.

  Kategorifarger:

  For å være mer konsekvente har hver kategori nå fått samme farge mellom observasjoner, utfordringer og møter.

   

  Feilrettinger:

  • Min side fungerte ikke for kontaktlærere med mer enn 500 elever. Ikke en vanlig feil, men kan oppstå på større skoler hvor rektor/avdelingsledere har full innsikt i alle elevene.

  • En feil var knyttet til at ikke alle ansatte kunne registrere observasjoner på alle elevene på skolen.

  • Listen over utfordringer på en elev har ikke blitt sortert riktig, men nå sorteres listen etter status på utfordringene og observasjonene.

  • Ved skriving på mobil fikk man feilmelding dersom man trykket backspace på tom tekstboks. Dette er også utbedret.

  Når ble oppdateringen sluppet?

  Nov 2, 2022

   

  Hvor kan jeg finne mer informasjon?

  https://cxdoc.atlassian.net/wiki/spaces/CO