Releasenotes - Engage Oppfølging - Uke 49 - 2022

https://cxschool.atlassian.net/projects/ST/versions/10089/tab/release-report-all-issues

 

 

Hva er nytt?

Kalenderplugin

Datovelgeren til møter, tiltak osv. har fått nytt design.

Møtereferat:

Møtereferatene har igjen fått en større oppgradering. Ofte når skoler har møter med eksterne aktører, så er det gjerne knyttet til en utfordring eller en observasjon. I møtene diskuteres gjerne tiltak, både evaluering av eksisterende, men også iverksetting av nye tiltak. For å lette arbeidsflyten for brukerne av Engage Oppfølging, så har vi gjort det mulig å legge til tiltak, samt evaluere tiltak i samme bilde som man skriver møtereferatet. Man kan også ta opp og lese igjennom tidligere observasjoner, utfordringer eller tiltak dersom man ønsker det.

I neste oppdatering: Når møtet er avholdt og settes til fullført, genereres en pdf-fil med oppsummering av møtet. Denne pdf-filen tar et øyeblikksbilde av tilknyttede observasjoner, utfordringer og tiltak, slik at man i etterkant av møtet kan dokumentere hva som var situasjonen i møtet, selv om man etterpå jobber videre med både utfordringer og tiltak. Pdf-filen kan dermed sendes til sak/arkiv for arkivering.

 

Prøv ut funksjonen og gi oss tilbakemeldinger, vi lytter!

Feilrettinger:

Min Side:

  • En feil gjorde at prikken i kalenderen som indikerer at det er et møte den datoen havnet på feil dag.

  • Noen ganger lastet ikke min side inn med nye data etter at møter var satt som ferdige.

Utfordringer: Valget for å behandle en utfordring ble ikke aktivert på riktig vis når alle tiltak var evaluert.

Tiltak:

  • En feil gjorde at datoen i varselsfeltet som varsler om utløpt tiltak forsvant.

  • Det er nå kun mulig å søke etter ansatte på sin skole, ikke hele kommunen, som ansvarlige for et tiltak.

Når ble oppdateringen sluppet?

Dec 8, 2022

 

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

https://cxdoc.atlassian.net/wiki/spaces/CO