Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Hvordan opprette bruker på skoleeiernivå

Du har mulighet til å opprette flere brukere på skoleeiernivå. Dette kan være personer som skal ha administrasjonsrettigheter, eller personer som ikke har behov for administrasjonsrettigheter, men som trenger tilgang til status og rapporter.

 1. Klikk på

  Image RemovedImage Added

 2. Klikk på

  Image RemovedImage Added

Følgende bilde dukker opp:

Image RemovedImage Added

 1. Klikk

 2. Fyll inn informasjon og angi tilgang i vinduet som dukker opp

...

Se «Hvordan gi skoleeier tilgang til enkeltskoler». <LENKE>

Hvordan gi skoleeier tilgang til enkeltskoler

Det er ikke nødvendig å gi alle brukere på skoleeiernivå tilgang til enkeltskoler, men kan gis til brukere som har:

 • ansvar for å hjelpe skolene med administrasjon av Engage.

 • ansvar for brukerstøtte til skolene.

 1. Klikk på

  Image RemovedImage Added

 2. Klikk på

  Image RemovedImage Added

Følgende bilde dukker opp:

Image RemovedImage Added

 1. Klikk den brukeren du vil gi skoletilgang til.

 2. Klikk på

  Image RemovedImage Added

...

Marker hvilke tilganger brukeren skal ha til den enkelte skole og klikk på

...

Brukere med denne tilgangen ser menyvalget «Kartlegging». Under Kartlegging registrerer og ser man informasjon om den enkelte elev. Dere kan velge om tilgangen skal gjelde ett eller flere trinn.

Hvordan angi hvem som skal være skoleadministrator

For å angi hvem som skal være skoleadministrator må du ha tilgang til den enkelte skole i Engage, ikke bare kommunenivå. For å vite om du har denne tilgangen må du se etter en nedtrekksliste øverst i høyre hjørne i Engage.

...

Klikke på pilen og du får en liste med skolene i din kommune.

...

 1. Velg skole

 2. Klikk på

  Image RemovedImage Added

 3. Deretter

Image RemovedImage Added

Klikk på navnet til den ansatte du vil gi administrasjonsrettigheter til

...


Hvordan sende påloggingsinformasjon til skoleadministrator

Du kan sende påloggingsinformasjon til en eller flere skoleadministratorer samtidig.

 1. Stå i bildet med oversikt over alle skoleadministratorene.

 2. Marker den eller de skoleadministratorene du ønsker å sende brukernavn og passord til ved å klikke i

  Image RemovedImage Added
 3. Klikk på

  Image RemovedImage Added

  , og skoleadministratorene vil motta sitt brukernavn og passord per e-post.

Image RemovedImage Added

Det anbefales at påloggingsinformasjon ikke sendes ut før skolene er informert om igangsetting av Conexus Engage og hva Conexus Engage er.

...

E-posten skoleadministratoren mottar ser slik ut hvis dere bruker Feide:

...

Skoleadministrator når kommunen har integrasjon

Hvis din kommune er nye på Conexus Engage og har integrasjon mellom Conexus Engage og skoleadministrativt system, eller om dere har brukt Conexus Engage uten integrasjon og nå går over til integrasjon, kan det hende du som skoleeieradministrator må angi hvilke ansatte i Conexus Engage som skal fungere som skoleadministratorer.

...

Klikk på de tog følgende kommer frem:

Image RemovedImage Added

Velg den ansatte som skal være administrator

Dette bildet dukker opp:

Image RemovedImage Added

 1. Marker «Administrasjon» og klikk på

  Image RemovedImage Added
 2. Gjenta 1. til 4. på alle skolene i kommunen.

Den enkelte skoleadministrator kan gi rettigheten «Administrasjon» til flere ansatte.

Hvordan velge innhold

I Conexus Engage kan hver enkelt kommune eller skole velge hvilket innhold som skal være tilgjengelig for lærerne.

...

Hvis du velger å fjerne en innholdskomponent vil skoler som har registrerte resultater på denne fortsatt se disse resultatene, men de vil ikke kunne registrere nye resultater.

 1. Klikk på

  Image RemovedImage Added

 2. Klikk på «Velg innhold»

...