Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Klikk på

    Image RemovedImage Added
  2. Velg ”Nasjonale prøver” under menyvalget ”Hent eksterne data”

  3. Klikk på «Knytt resultater til elever»

...

Conexus Engage foreslår en knytning basert på navn, og du må kontrollere at forslaget er korrekt. Hvis det er feil eller mangler må du velge riktig elev i nedtrekkslisten 

...

Med denne lenken kan du velge riktig elev hvis knytningen mangler eller er feil.

...

 Med  Med denne lenken kan du utelate besvarelser. For eksempel hvis det er en elev som har sluttet.

...

Dette ikonet kommer til syne når et resultat er knyttet til en elev. Nå er resultatet synlig på eleven i Conexus Engage.

...