Kontroller knytning mellom resultat og elev

  1. Klikk på

  2. Velg ”Nasjonale prøver” under menyvalget ”Hent eksterne data”

  3. Klikk på «Knytt resultater til elever»

(Hvis du ikke allerede er i dette skjermbildet)

Conexus Engage foreslår en knytning basert på navn, og du må kontrollere at forslaget er korrekt. Hvis det er feil eller mangler må du velge riktig elev i nedtrekkslisten

Med denne lenken kan du velge riktig elev hvis knytningen mangler eller er feil.

 Med denne lenken kan du utelate besvarelser. For eksempel hvis det er en elev som har sluttet.

Dette ikonet kommer til syne når et resultat er knyttet til en elev. Nå er resultatet synlig på eleven i Conexus Engage.

Hvis alle elever har riktig knytning trenger du ikke gjøre noe, men hvis du gjør endringer må du klikke på “bekreft knytning av resultater” når du har valgt riktige elever til riktig resultat. Dette er viktig!