Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

for å knytte resultatene fra kartelggeren mot rikitg elev i Engage.

Knytte resultater til riktige elever

 

I skjermbildet nedenfor skal du som skoleadministrator

...