Roller og rettigheter i Engage Oppfølging

Oppfølgingsloggen er knyttet til ansatt- og elev-hierarkiet fra Conexus Engage. Lærere, andre pedagogiske ansatte ved skolen og elevene hentes derfra.

Dine rettigheter/tilganger i Oppfølgingsloggen, styres derfor av de rettighetene du er satt opp med i Engage.

Foreløpig, så er det et manuelt oppsett av hvilke rettigheter de ansatte skal ha.

Så lenge du ligger som ansatt i Engage, skiller vi ikke på om du er kontaktlærer, time-/faglærer, skoleleder, så rettighetene må settes ut fra hva dere ønsker de forskjellige ansatte skal ha tilgang til

Du kan sette rettigheter for én ansatt av gangen, eller en gruppe/alle ansatte. Det er også mulig å gi midlertidig tilgang til en elevs logg

Rettigheter til én ansatt

Rettigheter til flere ansatte

Tilgang til logg/enkeltelev for andre enn kontaktlærer