Kom i gang med ny skole - Støttemateriell

Gratulerer med kjøpet av Conexus Engage Oppfølging!

 

Med denne oversikten ønsker vi å gi dere best mulig utgangspunkt for en god implementering av verktøyet slik at det blir en naturlig del av den daglige praksisen. Vi har derfor laget ferdig maler og beskrivelser som kan brukes som utgangspunkt for god informasjon ut til de ansatte.

 

  1. Innledningsvis bør skolens ledelse gå igjennom og redigere eposten vi har laget som grunnlag for intensjonsforklaring, hvor praktisk bruk og mål med bruken skisseres opp. Denne formidles deretter til de ansatte ved skolen.

  2. Engage Oppfølging bruker de samme ansatte- og elevdataene som ligger i Engage. Skolens administrator/superbruker i Engage må derfor gå igjennom oversikten over ansatte i Engage for å sjekke at alle er lagt inn, og er tilknyttet riktige klasser.

  3. Vi anbefaler at skolene utpeker en ressursperson som setter seg grundig inn i bruken av Engage Oppfølging, og kan være en veileder for de øvrige ansatte i god bruk.

  4. Alle ansatte skal kunne logge på via ID-porten når oppsettet er klart. Når superbruker har sjekket Engage, kan påloggingsinformasjon fordeles til den enkelte. Vi foreslår å gjøre dette i en fellesøkt med praktisk gjennomgang og felles oppstart. Forslag til presentasjon.

  5. Vi anbefaler også at man setter av tid til å se igjennom webinar-serien vi har laget, da de viser hvordan verktøyet kan brukes for å følge opp noen ganske vanlige elev-caser fra skolehverdagen.

  6. Tre måneder etter oppstart foreslår vi at følgende spørreundersøkelse sendes ut, for å avdekke hvordan implementeringen har gått så langt, samt videre behov for opplæring og avklaring internt.

 

Som alltid, ta kontakt på support@conexus.no dersom behov.

Håper dette er til hjelp for en effektiv og god start på bruken av produktet!

Lykke til!

 

Mvh,

Conexus

 

Aktivitet

Tidspunkt

Mal / innhold

Aktivitet

Tidspunkt

Mal / innhold

Sette opp tilganger til de ansatte

Før lærerne introduseres for løsningen

Oppskrift til skoleadministrator i Engage

Send ut introduksjonsepost til alle ansatte

Når tilganger er satt

Forslag til introduksjonsepost

Presentasjon med intensjonsforklaring fra skoleledelsen

Fellesøkt for hele skolen før oppstart.

Utkast til presentasjon

Deling av brukerstøtte, legges gjerne på teams el.l.

Etter fellesøkt.

Webinarer x 3

Brukerveiledning

FAQ

Implementeringsevaluering

Ca. 3 måneder etter felles oppstart

Spørreundersøkelse til de ansatte