Dokumentoversikt for Compliance

Vår dokumentasjon er utarbeidet på engelsk. Dokumentasjonen som er hentet fra vårt interne dokumentsystem er derfor også på engelsk.


 

 

 

 

 

 

Styringssystem for informasjonssikkerhet

https://cxdoc.atlassian.net/wiki/spaces/CP/pages/137658658

https://cxdoc.atlassian.net/wiki/spaces/CP/pages/137560105

 

Risikovurderinger

Conexus Engage oppdatert 17.03.2023

Conexus Insight oppdatert 17.03.2023

Stafettloggen oppdatert 28.04.2023

Kan gjøres tilgjengelig overfor kunder på forespørsel. Kundens kontaktperson sender epost til avtalt epostadresse. Se DBA.

Sikkerhetstiltak

For utdrag av de viktigste tiltakene. Se vårt forslag til DBA bilag, Bilag C, punkt C.2.2

 

Utviklingsprosess

https://cxdoc.atlassian.net/wiki/spaces/CP/pages/143720454

 

Kapasitets-styring og overvåking

 

Overvåking av leveranse prosessen

 

Beredskapsplaner

 


Undersider