Hvordan sende påloggingsinformasjon til skoleadministrator.

Du kan sende påloggingsinformasjon til en eller flere skoleadministratorer samtidig.

  1. Stå i bildet med oversikt over alle skoleadministratorene.

  2. Marker den eller de skoleadministratorene du ønsker å sende brukernavn og passord til ved å klikke i

3. Klikk på  , og skoleadministratorene vil motta sitt brukernavn og passord per e-post.

 Det anbefales at påloggingsinformasjon ikke sendes ut før skolene er informert om igangsetting av Conexus Engage og hva Conexus Engage er.

 E-posten skoleadministratoren mottar ser slik ut hvis dere ikke bruker Feide:

E-posten skoleadministratoren mottar ser slik ut hvis dere bruker Feide: