Administrasjon – Skoleeier – Nasjonale prøver

Utdanningsdirektoratet har utviklet en eksportfunksjon i PAS som gir hver skole en CSV-fil pr. prøve pr. trinn. Skolene må selv ta ut disse filene og importere de til Conexus Engage. Resultatene er tilgjengelige i PAS kun i en tidsbegrenset periode, så hvis dere ønsker Nasjonale prøver i Conexus Engage er det svært viktig at din skole starter dette arbeidet når vi har gitt klarsignal.

 

Fødselsnummer ikke lenger tilgjengelig fra PAS

I «gamle» PAS ble fødselsnummer på hver enkelt elev med i eksporten for Nasjonale prøver. Slik er det ikke i nye PAS. Det betyr at Conexus Engage ikke kan mappe resultat til elev ved bruk av fødselsnummer, vi må mappe basert på navn. Dette betyr at det er ekstra viktig at dere kontrollere at resultatene blir knyttet til riktige elever.

 

Hva må skoleeier og skoleadministrator gjøre for at Conexus Engage kan vise resultater fra Nasjonale prøver?

Det er administratorhver skole som må overføre resultatene ved å først laste ned en CSV-fil fra PAS og deretter importere den til Conexus Engage.. Dette må gjøres for hver prøve for hver klasse. Etter importen må skoleadministrator kontrollere at resultatene er knyttet til riktige elever.