Hvordan gi skoleeier tilgang til enkeltskoler.

Det er ikke nødvendig å gi alle brukere på skoleeiernivå tilgang til enkeltskoler, men kan gis til brukere som har:

•ansvar for å hjelpe skolene med administrasjon av Engage.

•ansvar for brukerstøtte til skolene.

 

  1. Klikk på

2. Klikk på

Følgende bilde dukker opp:

3. Klikk den brukeren du vil gi skoletilgang til.

4. Klikk på

5. Marker hvilke tilganger brukeren skal ha til den enkelte skole og klikk på

Administrasjon

Brukere med denne tilgangen er de som skal ha ansvar for:

•Administrasjon av ansatte, klasser og elever

•Klargjøring av nytt skoleår

•Importere eksterne data som f.eks. resultater for Nasjonale prøver

•Legge til eller fjerne innholdskomponenter

Administratorer burde sette seg godt inn i hvordan Engage fungerer og være den som kan hjelpe andre brukere.

Rapporter og status

Brukere med denne tilgangen ser menyvalgene «Rapporter» og «Status». Rapporter er rapporter som viser aggregerte tall på klass, skole og kommunenivå. Ikke informasjon på elevnivå. Status viser en oversikt over hvor mange «resultater» det er registrert pr. klasse på de ulike innholdskomponentene.

Resultatregistrering

Brukere med denne tilgangen ser menyvalget «Kartlegging». Under Kartlegging registrerer og ser man informasjon om den enkelte elev. Dere kan velge om tilgangen skal gjelde ett eller flere trinn.