Ny kommune på Engage – Steg for steg

Når en kommune er ny på Conexus Engage må både skoleeier- og skoleadministrator utføre noen oppgaver før lærerne kan bruke løsningen.

Oppstartsprosessen vil variere basert på om dere har integrasjon med skoleadministrativt system eller ikke. Avsnittene nedenfor gjelder for kommuner med integrasjon.

Logg deg inn på https://engage-no.conexus.net/account med ditt personlige brukernavn og passord.

 

Før skolene kan starte registrering må*:

  1. du gi deg selv tilgang til «Administrasjon» på den enkelte skole.

  2. du angi hvem som skal være skoleadministrator på hver skole.

  3. du velge hvilket innhold skolene skal ha tilgang til.

  4. du sende påloggingsinformasjon til skoleadministratorene.

  5. du eller skoleadministratorene må sende påloggingsinformasjon til de ansatte.

 Det er viktig å lage en plan for hvordan Conexus Engage skal innføres. Planen burde inneholde et informasjonsmøte om hva Conexus Engage er. Dette møtet kan i utgangpunktet holdes for skolelederne, som deretter arrangerer informasjonsmøte for lærerne. Det anbefales at disse møtene holdes før punkt 4 og 5 utføres.

Etter oppstart

 

Når lærerne er i gang med resultatregistrering kan du som skoleeier:

•se status under menyvalget

•ta ut rapporter under menyvalget