Utfordringer

Beskriv utfordringer funksjonelt, med koblinger til møter, observasjoner, kommentarer o.l.

En utfordring kan opprettes direkte(1), uten at det er gjort noe annet på forhånd, men det kan også være observasjon(er) som eskaleres(2) til en utfordring.

 

  1. Opprette utfordring

  2. Utfordring → Tiltak