Observasjoner

Du oppretter en Observasjon fra “Min side”

  1. Lag en god og beskrivende tittel

  2. Du kan knytte observasjonen til en eller flere kategorier

  3. Beskriv observasjonen så godt det lar seg gjøre

  4. Legg til eleven(e) observasjonen gjelder

  5. Lagre