Utfordring --> Tiltak

Du har en Utfordring, som du ønsker å lage et Tiltak på. Dette kan gjøres på flere måter:

Samtidig som du oppretter en Utfordring, kan du legge til et Tiltak

Trykk på “Legg til tiltak”

  1. Lag tittel og en beskrivelse av tiltaket

  2. Velg “Type tiltak”

  3. Sett periode for tiltaket

  4. Her kan du legge til ansvarlig(e) for tiltaket, både ansatte og elever kan være ansvarlig, og du kan velge flere.

  5. Lagre

 

 

Du kan legge til Tiltak i Utfordringen i etterkant. Finn frem til Utfordringen du ønsker å lage et tiltak på, og trykk på “Legg til tiltak”

Beskriv så Tiltak på samme måte som beskrevet ovenfor.