Eksportere fra PAS – Importere til Conexus Engage

Slik går du frem for å eksportere resultater for Nasjonale prøver og Lesing/Regning fra PAS og deretter importere de til Conexus Engage.

 

  1. Logg inn i PAS-prøver 

  2. Velg "Resultater og skåring" i menyen

  3. Velg prøven du ønsker, for eksempel nasjonale prøver lesing 8.trinn.

  4. Ekspander menyen og velg prøvegruppen du ønsker, og velg "Se resultater".

  5. Fra fanen Gruppe kan man velge Eksporter til Excel

  6. Lagre filen på skolens nettverk. - Viktig! Ikke gjør endringer i filnavn eller filens innhold.

  7. Gjør punkt 3 til 6 for alle prøvene for alle klasser

  8. Logg inn i Conexus Engage

  9. Gå til Hent eksterne data -> Nasjonale prøver / Udir-kartlegging

  10. Klikk på ikonet ved siden av riktig prøve for å laste opp filen du eksporterte fra PAS

11. Gjør punkt 10 for alle prøvene for alle klassene

12. Når filen(e) er lastet opp, klikk på ”Knytt resultater til elever” og følg instruksjonene i skjermbildet som dukker opp. Dette punktet er viktig å fullføre!