Evaluere tiltak

Finn utfordringen og dermed tiltaket du ønsker å evaluere.

Her kan du nå evaluere tiltaket. Du har tre valg.

Hvis du velger “Delvis ønsket effekt”, eller “Ikke gitt ønsket effekt” kan du opprette nytt Tiltak umiddelbart