Administrasjon – Skole – Nytt skoleår

Skoler uten integrasjon
Det planlegges å åpne opp for klargjøring av nytt skoleår for skoler uten integrasjon med skoleadministrativt system i siste halvdel av juni. Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon.

Skoler med integrasjon
For skoler med integrasjon vil Conexus utføre klargjøringen fortløpende.

Administrasjonsbrukere på skoleeiernivå vil i mai motta en e-post med informasjon om nytt skolår. Det er viktig at denne e-posten besvares tilbake med den informasjonen Conexus etterspør.

(Med «Integrasjon med skoleadministrativt system» menes de skoler hvor informasjon om elever og ansatte automatisk blir overført fra skoleadministrativt system. Skoler uten integrasjon håndterer denne informasjonen manuelt i Conexus Engage)