Grunnleggende begrepstest – veiledning for gjennomføring

Brukerveiledning: https://cxdoc.atlassian.net/wiki/spaces/GB

Nedenfor beskrives stegene som må gjøres for å gjennomføre «Grunnleggende begrepstest».

Elevene logger inn på https://begrepstest.conexus.no/Elev/login.aspx med sin Feide-bruker. Når elevene har gjort dette, kan de logge rett ut igjen. Dette gjøres for at brukeren(eleven) skal opprettes i systemet. Hvis læreren/skolen sitter på Feide-info for alle elevene, så kan selvsagt lærer gjøre dette for alle elever som skal kartlegges.

Når alle elevene har logget seg inn, så kan læreren logge seg inn i lærerapplikasjonen (https://begrepstest.conexus.no/teacher ) og tildele tester til elevene. Det er anbefalt å tildele alle oppgaver til alle elever så de får gjennomført en såkalt "Pretest".

Når læreren har tildelt tester til elevene, så kan elevene logge inn på nytt med Feide. Da vil de starte rett på testgjennomføringen. De kan logge ut når de vil, og fortsette der de slapp neste gang. Alle oppgaver kommer i tilfeldig rekkefølge, men med stigende vanskelighetsgrad. Når eleven har gjennomført alle testoppgaver så vil øvingsoppgavene bli tilgjengelige.

*Det er viktig at elevene kun trykker en gang på lydikonet under testen. I testperioden har noen opplevd litt forsinkelse i lyd, noe som ser ut til å ha sammenheng med skolens nettforbindelse. Tilbakemeldingene er at det fungerer best på PC og Chromebook og at man muligens ikke skal gjennomføre med for mange elever samtidig.

Data vil bli overført til Engage etter hvert som elevene svarer.

Veiledning til selve testen og øvingsoppgavene ligger inne i løsningen, etter lærer har logget inn her