Skolestart fra Lesesenteret

Hvordan gjennomføre Skolestart?
Last ned brukermanuel her: https://www8.uis.no/fag/skolestart/Brukermanual-til-skolestartappen.pdf

  1. Lærere logger inn i Conexus Engage

  2. Velg "1.trinn" og gå til "Skolestart"

  3. Utenfor navnet på eleven som skal kartlegges, trykk på "Start". Du blir nå tatt inn til kartleggingen for den aktuelle eleven.

  4. Les manualen og gjennomfør testen. Resultatene overføres automatisk til Conexus Engage for hver gjennomførte delprøve.

  5. Gjenta punktene 3 og 4 for neste elev.

  6. Nå også mulig å reteste og få både forest og retest sammen i Engage. Velg da Retest etter punkt 3.