Hvordan slå sammen duplikate elever

For skoler som har brukt Conexus Engage i lengre tid kan det ha blitt opprettet duplikate elever. En elev skal eksistere i VOKAL kun en gang. Vi ser at opprettelse av duplikate elever spesielt har skjedd i overgangen mellom barne- og ungdomsskole, men også i andre sammenhenger.  Vi har forsøkt å lage funksjonalitet som forhindrer dette i fremtiden og vi har laget et grensesnitt for å slå sammen duplikate elever.

 

Merk! Vi ser også at elever med resultater har blitt slettet. I grensesnittet for å slå sammen duplikate elever lar vi dere hente tilbake elever som har resultater på seg hvis denne eleven matcher en eksisterende elev i Conexus Engage

 

Klikk på

  1. Klikk på

 

Hvis det finnes duplikate elever vil disse vises i en liste slik:

Det anbefales at disse elevene slås sammen til «en elev». Klikk på eleven for å starte sammenslåingen.

Deaktiverte elever:

Elever markert med lyserød bakgrunnsfarge er elever som er deaktiverte/slettede. Det betyr at du ikke ser disse elevene andre steder i Conexus Engage, men har mulighet til å aktivere de igjen for å kunne gjøre en sammenslåing.

 

Hvordan finner Conexus Engage duplikate elever?

Minst ett av disse kriteriene må være oppfylt:

  • To elever med samme fødselsnummer. Dette gjelder på tvers av skoler, men innad i din kommune.

  • To elever med samme navn OG fødselsdato. Dette gjelder kun innad på din skole.

 

2. For å slå sammen to elever klikk på

 

Du kommer da til en veiviser som guider deg gjennom. Hva du må gjøre her avhenger hva som er registrert på disse to elevene.

Her ser du et eksempel hvor den ene eleven har 35 resultater og den andre har 6. Eneste forskjellen på disse to elevene er at den ene er en SNO-elev, og den andre ikke.

3. Klikk på den eleven du vil beholde

Resultatene på den eleven du ikke velger vil bli overført til den eleven du velger. Du vil altså ikke miste noen resultater.

Du får opp siden med informasjon om eleven du valgte.

4. Fyll inn hvis noe mangler og klikk på

 

Hvis du har resultater som er av samme type og samme tidsrom må du velge et av disse. Hvis ikke er sammenslåingen ferdig.

Slik kan de se ut hvis du har to resultater på samme prøve/verktøy i samme gjennomføring:

5. klikk på den raden du vil beholde

6. klikk

Sammenslåingen av den duplikate eleven er nå ferdigstilt.