Hvordan opprette elever

Hvis du ikke har opprettet skolens grupper må du gjøre det før du oppretter elever.

Det er tre muligheter til å opprette elever:

  1. Legge inn en og en elev manuelt. Beskrevet under.

  2. Importere via en semikolonseparert liste.

  3. Delegere oppgaven til lærerne. De legger inn elevene i sin gruppe. Dette gjøres i samme bilde som resultatregistrering

 

Det kan være tidsbesparende å importere elevene via en semikolonseparert liste i stedet for å legge inn en og en manuelt. Hvis du har tilgang på et skoleadministrativt system er det sikkert mulig å ta ut en liste som kan være utgangspunktet for importen. Les mer om ”Hvordan importere elever”.

Hvis du vil legge inn elever manuelt, gjør følgende:

  1. Klikk på

2. Klikk på for eksempel

 i menyen til venstre

 

3. For å legge til en ny elev klikk

4. Fyll inn opplysninger om eleven i boksen som dukker opp

5. Klikk på .