Hvordan opprette ekstern bruker

Det mulig å gi personer utenfor skolen tilgang til enkelte kartlegginger på utvagte trinn. Dette kan være svømmelærere, PPT-ansatte etc. Administrasjon av dette gjøres av skoleadministrator på den enkelte skole. Dere må selv huske å fjerne brukere eller tilganger når behovet endres.

 

  1. Klikk på

 2. Klikk på  i menyen til venstre

Dette bildet dukker opp:

3. Klikk på

4. Fyll inn brukerinformasjon og velg hvilke tilganger brukeren skal ha og hvilket innhold han skal se.

  1. Klikk på