Hvordan angi tilgangsrettigheter

  1. Klikk på

2. Klikk på  i menyen til venstre

 

3. Marker ønskede brukere; her kan du velge en eller flere samtidig

4. Klikk på

5. Velg hvilke rettigheter brukerne skal ha; Administrasjon, Rapport og status eller/og Resultatregistrering.
(Lærere har som regel ikke Administrasjon og Rapport og status rettigheter.)

6. Eks; lærere på 2.trinn vil ha

Begrenset, også tilgang til alle klassene på 2.trinn.
Det er bare Begrenset som gir deg muligheten til å hake av for klasser.

De forskjellige rettighetene er markert med ulike farger:

Etter rettighetene er satt vil skjermbildet se slik ut:

7. Klikk på tilbake-knappen for å lagre endringene

Følgende skjermbildet vises:

Det tilgangsrettigheten styrer er hva den enkelte brukeren kan se. Hvis en bruker ikke har tilgang til et trinn eller en klasse vil dette skjermbildet dukke opp: