Hvordan importere ansatte som brukere

Hvis du har tilgang til et administrativt system hvor du kan ta ut en liste over ansatte kan det være et godt utgangspunkt for importen.

  1. Klikk på

2. Klikk på

 

3. Klikk på

4.  Skriv eller lim inn en semikolonseparert liste. Se eksempel nedenfor.

5.  Klikk på 

Rekkefølgen på feltene i listen er viktig. Den må være som følger: 

 Fornavn;Etternavn;Brukernavn;Passord;E-post

Eksempel på en semikolonseparert liste:

Jan;Knutsen;jan@skolen.no;KjyHtgtr;jan@skolen.no

Helle;Arntsen;helle@skolen.no;LOHt8gtr;helle@skolen.no

Trine;Torvaldsen;trine@skolen.no;O86YTgre;trine@skolen.no

Anne;Brun;anne@skolen.no;IU75GTrd;anne@skolen.no

 Tips: Som brukernavn kan du benytte e-postadressen til den ansatte slik vi har gjort i eksempelet over.

Når du har klikket på

 og listen ikke inneholder feil, vises følgende bilde:

Hva gjør du hvis listen inneholder feil?

 

Hvis listen inneholder feil, blir feltet med feil markert med en rød ramme.

Klikk på  

og rett opp feilen i den opprinnelige listen du skrev/limte inn